Hva er forholdet mellom amplitude og frekvens for en bølge? Noen sier at det ikke er noe forhold, andre sier at det er det, men fra svarene deres er forholdet fortsatt uklart.

Kommentarer

Svar

Generelt er det ingen sammenheng. Eventuelle kombinasjoner av frekvenser og amplituder er tillatt.

Det kan være noe forhold i visse spesielle tilfeller: for eksempel hvis du har en kilde til bølger som avgir et bestemt spektrum, så følger amplitudene og frekvensene dette spekteret. Men spektrum kan være vilkårlige, slik at avhengigheten kan være vilkårlig. / p>

Avslutningsvis: generelt er det ingen sammenheng.

Kommentarer

  • Hvis en kilde til lydbølger avgir et bestemt spektrum, i at hva ville være forholdet mellom amplitude og frekvens?

Svar

Hvis den foreslåtte bølgen kan representeres som sinusformet og beveger seg i $ + x $ -retningen, betyr det $ y (x, t) = Acos (kx- \ omega t) $, hvor $ A $ = amplitude, $ k $ = bølgetall, $ x $ = horisontal retning, $ \ omega $ = vinkelhastighet, $ t $ = tid, hvis avledning kan fås fra Young og Freedmans moderne fysikk 14. utgave. Nå, det første delderivatet av posisjonsfunksjonen, $ y (x, t) $ gir hastighetsfunksjonen $ v (x, t) = – \ omega Acos (kx- \ omega t) $. En sentral erstatning for $ ω = 2 \ pi f $ gir $ v (x, t) = – 2 \ pi fAcos (kx-2πft) $. Selv om noe demping av signalet skjer mellom kilden som lytter, er bølgehastigheten generelt konstant, og når $ cos $ er maksimalt $ 1 $, blir hastigheten også maksimert. Derfor ved å erstatte $ 1 $ for cos gir maksimal hastighet ved $ v (x, t) = 2 \ pi fA $. Løsning for amplitude har vi $ A = v (x, t) / 2πf $, som direkte tillater beregning av amplitude gitt frekvens der $ v (x, t) _ {lyd} = 344 m / s $ ved $ 20 ^ 0C $ og $ v (x, t) _ {light} = 3,00 \ times10 ^ 8 m / s. $

Kommentarer

  • @ LeonardMartin- Jeg tror $ y (x, t) $ -funksjonen beskriver den vertikale forskyvningen, og hastigheten du refererer til er hastigheten i vertikal retning, som etter å ha tatt derivatet er en $ sin $ -funksjon. Dette betyr at størrelsen på den vertikale hastigheten er maksimal når $ sin $ er lik en. Dette skjer med verdier på $ y (x, t) $ der den vertikale forskyvningen er null.

Svar

Plancks funksjon ($ E = hv $) anvendt på $ E∝A ^ 2 $. Lys har faste kvaliteter som gjør dets randbetingelser enkle. De kan lett endres ved forplantningsmediet eller bølgens natur (f.eks. Så generelt antas det ikke noe forhold, men i spesifikke applikasjoner kan forholdet bli funnet ved å etablere arbeidsgrensene. Derfor får du blandede tilbakemeldinger på dette spørsmålet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *