I min revisjonshåndbok står det, «flux linking is when emf is induced by changing the magnitude or direction of the magnet flux.»

Jeg er litt forvirret her, fordi det tidligere på siden definerer «flux linkage» som den totale flux ganger antall svinger på en solenoid (så «flux linking» og «flux linkage» er forskjellige?), og i en annen bok definerer det «flux linking» som når magnetfeltlinjer passerer gjennom et område (f.eks. tverrsnitt av en spole), slik at området «kobles» av fluxen.

Med andre ord, ikke » t Flux linking mener bare når et magnetfelt passerer gjennom et område?

Hvis noen kan avklare hvordan disse tre definisjonene henger sammen, eller hvis noen av dem er feil, vil jeg virkelig sette pris på det. Mitt hovedanliggende er å vite hva fluxkobling betyr i «ekte» fysikk fordi jeg er klar over at revisjonsveiledninger pleier å dumme ned konsepter litt.

Takk

Svar

Så mange måter å forvirre … Jeg vil prøve å fortelle deg hvordan jeg tenker på disse tingene.

Når jeg har en spole ( en sving, N snur …), og jeg prøver å endre magnetfeltet gjennom området som spolen omgir, så må jeg ha linjer med B-felt som «krysser» ledningene inn i området. Dette er kanskje ikke en vitenskapelig nøyaktig måte å tenke på det, men det er veldig nyttig for din intuisjon – fordi en B-linje som krysser ledningen er litt som ladningene inne i ledningen som har en hastighet i forhold til B-feltet, og den resulterer i en kraft på ladningen og derfor EMF. Jo flere svinger jeg har, jo mer ladning føler kraften, derfor jo større EMF. På samme måte, jo større område, jo flere B-linjer må krysse ledningen for å fylle området med en viss linjetetthet – igjen skalerer emf med areal (eller total flyt).

Så langt så bra – dette er bare en intuitiv måte å tenke på induksjon.

Nå generelt, hvis «flux i A» $ \ innebærer $ «flux i B», så sier vi at de to er «koblet» (og for øvrig betyr det alltid at det motsatte også er sant ved noe kall gjensidighet: det vil si at fluks i B alltid vil innebære fluks i A). mengden (styrke) av forholdet er koblingen . Det vil si

linking = det er rel ationship mellom $ \ phi_A $ og $ \ phi_b $
linkage = hvor mye lenking det er

Jeg håper dette forvirret deg mindre, ikke mer, enn revisjonsveiledningen.

Kommentarer

  • Takk! For øyeblikket legger ut spørsmål, så les dette (og ethvert annet svar) så snart jeg er ferdig

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *