Vad är sambandet mellan vågens amplitud och frekvens? Vissa säger att det inte finns något förhållande, andra säger att det finns, men från deras svar är förhållandet fortfarande oklart.

Kommentarer

Svar

I allmänhet finns det inget samband. Alla kombinationer av frekvenser och amplituder är tillåtna.

Det kan finnas vissa förhållanden i vissa speciella fall: till exempel om du har en vågkälla som avger ett specifikt spektrum, så följer amplituderna och frekvenserna detta spektrum. Men spektrum kan vara godtyckliga, så beroendet kan vara godtyckligt. / p>

Sammanfattningsvis: det finns i allmänhet ingen relation.

Kommentarer

  • Om en källa till ljudvågor avger ett specifikt spektrum, i att vad skulle förhållandet vara mellan amplitud och frekvens?

Svar

Om den föreslagna vågen kan representeras som sinusformad och rör sig i $ + x $ -riktningen, betyder det $ y (x, t) = Acos (kx- \ omega t) $, där $ A $ = amplitud, $ k $ = vågnummer, $ x $ = horisontell riktning, $ \ omega $ = vinkelhastighet, $ t $ = tid, vars härledning kan erhållas från Young och Freedmans moderna fysik 14: e upplagan. Nu ger det första partiella derivatet av positionsfunktionen, $ y (x, t) $ hastighetsfunktionen $ v (x, t) = – \ omega Acos (kx- \ omega t) $. En central ersättning för $ ω = 2 \ pi f $ ger $ v (x, t) = – 2 \ pi fAcos (kx-2πft) $. Även om viss dämpning av signalen inträffar mellan källan som lyssnare är våghastigheten i allmänhet konstant, och när $ cos $ är maximalt $ 1 $ maximeras därför också hastigheten. Att ersätta $ 1 $ för cos ger därför maximal hastighet vid $ v (x, t) = 2 \ pi fA $. Lösning för amplitud har vi $ A = v (x, t) / 2πf $, som direkt tillåter beräkning av den amplitud som ges frekvens där $ v (x, t) _ {ljud} = 344 m / s $ vid $ 20 ^ 0C $ och $ v (x, t) _ {light} = 3,00 \ times10 ^ 8 m / s. $

Kommentarer

  • @ LeonardMartin- Jag tror att din $ y (x, t) $ -funktion beskriver den vertikala förskjutningen, och så hastigheten du refererar till är hastigheten i vertikal riktning, som efter att ha tagit derivatet är en $ sin $ -funktion. Det betyder att storleken på den vertikala hastigheten är maximal när $ sin $ är lika med en. Detta händer vid värdena $ y (x, t) $ där den vertikala förskjutningen är noll.

Svar

Plancks funktion ($ E = hv $) tillämpas på $ E∝A ^ 2 $. Ljus har fasta egenskaper som gör dess gränsförhållanden enkla. De kan lätt ändras genom förökningsmediet eller vågens natur (t.ex. Så generellt sett antas ingen relation, men i specifika applikationer kan förhållandet hittas genom att fastställa arbetsgränserna. Därför får du blandad feedback på den här frågan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *