Hur många drag kan en drottning i det utrymmet röra sig för varje kvadrat på tavlan, inklusive att inte röra sig? vill se detta visualiserat men jag förstår om det inte är möjligt.

Kommentarer

  • tips: hur många drag kan det röra sig inom en rang ? Inom en fil? Diagonalt? Lägg till dem.
  • @JanDvorak I ' Jag känner inte till den terminologin, jag ' är lite av en nybörjare
  • Naturligtvis kan den här frågan endast besvaras för ett tomt kort, vilket inte är vad du vanligtvis har.

Svar

Det beror på kvadraten, men enkel räkning (längs raderna, kolumnerna och diagonalerna) avslöjar att detta är svaret:

22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 24 24 24 24 24 22 22 24 26 26 26 26 24 22 22 24 26 28 28 26 24 22 22 24 26 28 28 26 24 22 22 24 26 26 26 26 24 22 22 24 24 24 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

Du ser att i mitten kontrollerar drottningen flest kvadrater. Jag är mer bekant med ett liknande diagram som räknar antalet kvadrater som en drottning kontrollerar (exklusive torget):

21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 21 21 23 25 25 25 25 23 21 21 23 25 27 27 25 23 21 21 23 25 27 27 25 23 21 21 23 25 25 25 25 23 21 21 23 23 23 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 

Detta är en superposition av diagrammet för en biskop:

 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 7 7 9 11 11 11 11 9 7 7 9 11 13 13 11 9 7 7 9 11 13 13 11 9 7 7 9 11 11 11 11 9 7 7 9 9 9 9 9 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

och en för en rook, vilket är väldigt enkelt, och en bra illustration till varför rooks inte är hemma i mitten de flesta andra bitar:

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Kommentarer

Svar

Det beror på vilken kvadrat drottningen är. Om drottningen befann sig i hörntorgarna, kunde den flytta till minsta möjliga torg. Om drottningen befann sig på ett av mittplatserna, kunde det flytta till flest möjliga torg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *