Moet ik zeggen

“We hebben samen gewoond en opgegroeid “

of

” We hebben geleefd en we zijn samen opgegroeid “

of

” We hebben geleefd en zijn samen opgegroeid “

?

Antwoord

Ik denk dat samen opgegroeid al voldoende is, want opgroeien met iemand betekent samenwonen. Dus je eerste en tweede zinnen, hoewel grammaticaal correct, zijn een beetje onhandig. Het derde voorbeeld is volgens mij verkeerd. Ik zou de hele zin als volgt anders formuleren:

Ik ken hem al sinds we kinderen waren. We zijn samen opgegroeid.

Antwoord

Grammaticaal gezien is uw eerste zin “We hebben samen geleefd en opgegroeid” de meest correcte omdat zowel “geleefd” als “volwassen” de voltooid deelwoorden zijn van hun respectievelijke werkwoorden. Slechts één “hebben” plaatst beide werkwoorden in de tegenwoordige volmaaktheid.

Houd er rekening mee dat in deze werkwoordsvorm de “leven” en “opgroeien” gebeuren nog steeds (dwz u bent op het moment van schrijven nog steeds kinderen of adolescenten).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *